Thống Kê Newsletter
LƯỢT TRUY CẬP:
31551 lượt
TRỰC TUYẾN:
1 khách
SỐ THÁNH SỞ:
418 thánh sở

Tổng quan các địa phương
Vĩnh Nguyên Tự / Đơn lập (không thuộc hội thánh)

Địa chỉ: Xã Long An, Huyện Cần Giuộc, Long An
Điện thoại: 072 3895064.

Lược sử

1908: Chùa được lập tại xã Long An, quận Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn (nay là huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) do Thái Lão Sư Lê Đạo Long, thế danh Lê Văn Tiểng (1843-1913), quả vị Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn. Đây là tổ đình của chi Minh Đường, sau này là nơi các tiền bối khai Đạo soạn thảo Tân Luật (1926).

04-3-1926: Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn giáng cơ dạy nhục tử là tiền bối Lê Văn Lịch và các đệ tử quy hiệp Cao Đài.

26-4-1926: Tiền bối Lê Văn Lịch thọ Thiên phong Ngọc Đầu Sư, thánh danh Ngọc Lịch Nguyệt. (Các tiền bối Cao Hoài Sang, Lê Văn Trung, Nguyễn Ngọc Tương, Phạm Công Tắc… cũng được Đức Chí Tôn ban phong chức sắc tại chùa này.)

08 rạng 09-8-1926: Đức Chí Tôn ban tịch đạo cho phái nam.

1970-1973: Chùa được tái thiết theo lịnh Ơn Trên.

Cai Quản qua các thời kỳ:

1908-1913: Lê Đạo Long (Lê Văn Tiểng, quả vị Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn).
1913-1947: Trần Đạo Minh (Trần Văn Thụ, 1857-1927, quả vị Thiết Quang Chơn Nhơn) và Ngọc Lịch Nguyệt (Lê Văn Lịch, 1890-1947).
1947 (?)-1974: Ca Văn Thiệu (quả vị Thiện Phước Đạo Nhơn).
1975-1986: Bạch Lương Ngọc (Lê Văn Là, quả vị Vĩnh Lạc Chơn Tiên)
1986-1990: Thiện Ngộ (Lê Văn Thượng).
1990-1994: Thiện Thành (Ngô Thành Thơm).
1994-1998: Huệ Ý (Đoàn Thiện Tâm).
1998-2002: Thiện Thành (Ngô Thành Thơm).
2002-2006: Huỳnh Kim Tấn.
Tháng 6-2006 đến nay: Hoàng Mai (Nguyễn Hoàng Mai).

Hình ảnh

34vinhnguyentu-longan2

 

34vinhnguyentu-longan

 


Bửu toà thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp rán vun nền đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mồng 9 tháng giêng năm Bính Dần

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Thánh Sở Cao Đài ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây