Thống Kê Newsletter
LƯỢT TRUY CẬP:
31579 lượt
TRỰC TUYẾN:
1 khách
SỐ THÁNH SỞ:
418 thánh sở

Tổng quan các địa phương
15ThanhTan-DTPMThạnh Tân (Điện Thờ Phật Mẫu) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Thạnh Lợi, X Thạnh Tân, TX Tây Ninh, Tây Ninh
Điện thoại: 066.3826701


14TanBinh-TTTân Bình (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Tân Phước, X Tân Bình, TX Tây Ninh, Tây Ninh
Điện thoại: 066.3819045  066.3819083


13TanBinh-DTPMTân Bình (Điện Thờ Phật Mẫu) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: tỉnh lộ 973, Ấp Tân Phước, X Tân Bình, TX Tây Ninh, Tây Ninh
Điện thoại: 066.3819045  066.3819083


12ThaoXaHienCung1Thảo xá Hiền Cung / HT Tây Ninh

Địa chỉ: 112 đường 30-4, khu phố 4, P 2, TX Tây Ninh, Tây Ninh
Điện thoại: 066.3812092


11ThiXaTayNinhTTThị Xã Tây Ninh (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: 112 đường 30-4, khu phố 4, P 2, TX Tây Ninh, Tây Ninh
Điện thoại: 066.3812092


10ThaiBinhThanhDia2Thái Bình Thánh Địa (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: 59/4 Cách Mạng tháng 8, Ấp Ninh Phước, X Ninh Thạnh, TX Tây Ninh, Tây Ninh


9PhuThoQGTLeVanTrung2Quyền Giáo Tông Lê văn Trung (Phủ thờ) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: đường Cách Mạng tháng 8, Ấp Ninh Phước, X NinhThạnh, TX Tây Ninh, Tây Ninh


8NinhsonTT2Ninh Sơn (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: đường Bời Lời, Ấp Ninh Thọ, X Ninh Sơn, TX Tây Ninh, Tây Ninh
Điện thoại: 066.3824401


NinhSon1_DTPMNinh Sơn (Điện Thờ Phật Mẫu) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: 611 đường Bời Lời, Ấp Ninh Họ, X Ninh Sơn, TX Tây Ninh, Tây Ninh
Điện thoại: 066.3824401


NinhThanh_DTPMNinh Thạnh (Điện Thờ Phật Mẫu) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Ninh Phước, X Ninh Thạnh, TX Tây Ninh, Tây Ninh


Bửu toà thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp rán vun nền đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mồng 9 tháng giêng năm Bính Dần

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Thánh Sở Cao Đài ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây