Thống Kê Newsletter
LƯỢT TRUY CẬP:
31358 lượt
TRỰC TUYẾN:
1 khách
SỐ THÁNH SỞ:
418 thánh sở

Tổng quan các địa phương
2AnHoa-TT-TrangBang2An Hòa (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Hòa Hưng, X An Hòa, H Trảng Bàng, Tây Ninh
Điện thoại: 066.3885460


1AnHoa-TrangBangAn Hòa (Điện Thờ Phật Mẫu) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Hòa Hưng, X An Hòa, H Trảng Bàng, Tây Ninh
Điện thoại: 066.3885460


23VanPhapCungVạn Pháp cung, Cơ sở 6 / HT Tây Ninh

Địa chỉ: số 48 đường Bời Lời, Ấp Ninh Tân, X Ninh Sơn, TX Tây Ninh, Tây Ninh


22VanPhapCungVạn Pháp Cung, Cơ sở 5 / HT Tây Ninh

Địa chỉ: số 21 đường Bời Lời, Ấp Ninh Lợi, X Ninh Thạnh, TX Tây Ninh, Tây Ninh


21VanPhapCungVạn pháp Cung – Địa Linh Động, Cơ sở 4 / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Ninh Tân, X Ninh Sơn, TX Tây Ninh, Tây Ninh


20VanPhapCungVạn pháp Cung – Địa Linh Động, Cơ sở 3 / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Ninh Tân, X Ninh Sơn, TX Tây Ninh, Tây Ninh


19AnhLinhCoTanh2Anh Linh Cố Tánh / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Ninh Tân, X Ninh Sơn, TX Tây Ninh, Tây Ninh17VanPhapCungVạn pháp Cung- Địa Linh Động, Cơ sở 1 (Thờ Đức Diêu Trì Kim Mẫu) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Ninh Tân, X Ninh Sơn, TX Tây Ninh, Tây Ninh


16ThanhTan-TTThạnh Tân (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: 44 đường 12, tỉnh lộ 793, Ấp Thạnh Hiệp, X Thạnh Tân, TX Tây Ninh, Tây Ninh
Điện thoại: 066.3826701


Bửu toà thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp rán vun nền đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mồng 9 tháng giêng năm Bính Dần

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Thánh Sở Cao Đài ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây