Thống Kê Newsletter
LƯỢT TRUY CẬP:
31628 lượt
TRỰC TUYẾN:
1 khách
SỐ THÁNH SỞ:
418 thánh sở

Tổng quan các địa phương
12TrangBangTTTrảng Bàng (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Gia Huỳnh, TTr Trảng Bàng,Tây Ninh


11TrangBangDTPMTrảng Bàng (Điện Thờ Phật Mẫu) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Gia Huỳnh, TTr Trảng Bàng, Tây Ninh


10PhuocLuu-TrangBang1Phước Lưu (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Phước Tân (Bến Mới cũ), X Phước Lưu, H Trảng Bàng, Tây Ninh
Điện thoại: 066.3580110


9LocHung-TT-TrangBangLộc Hưng (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Lộc Thành, X Lộc Hưng, H Trảng Bàng, Tây Ninh
Điện thoại: 066.3894380


8GiaBinhTTGia Bình (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Chánh, X Gia Bình, H Trảng Bàng, Tây Ninh
Điện thoại: 066.3884412


7GiaBinh-DTPMGia Bình (Điện Thờ Phật Mẫu) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Chánh, X Gia Bình, H Trảng Bàng, Tây Ninh
Điện thoại: 066.3884412


6DonThuanĐôn Thuận (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Bến Kinh, X Đôn Thuận, H Trảng Bàng, Tây Ninh
Điện thoại: 066.3628262


5BinhThanh-TT-TrangBangBình Thạnh (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Bình Hòa, X Bình Thạnh, H Trảng Bàng, Tây Ninh
Điện thoại: 066.3889603


4BinhThanh-DTPM-TrangBangBình Thạnh (Điện Thờ Phật Mẫu) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Bình Hòa, X Bình Thạnh, H Trảng Bàng, Tây Ninh


3AnThoi-TrangBangAn Thới (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp An Thới, X An Hòa, H Trảng Bàng, Tây Ninh
Điện thoại: 066.3886194


Bửu toà thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp rán vun nền đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mồng 9 tháng giêng năm Bính Dần

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Thánh Sở Cao Đài ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây