Thống Kê Newsletter
LƯỢT TRUY CẬP:
31646 lượt
TRỰC TUYẾN:
1 khách
SỐ THÁNH SỞ:
418 thánh sở

Tổng quan các địa phương
8thuthua tt httnlonganThủ Thừa (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ : Ô 2, khu 3, Thị Trấn Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa, Long An.


7 thuthua tt htcl longan1Thủ Thừa (Thánh Thất) / HT Chơn Lý

Địa chỉ: Ấp 11, Thị Trấn Thủ Thừa, Long An.
Điện thoại: 072 3864749 – 072 3864348


6nhithanh tt httn longanNhị Thành (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp 3, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An.


5myphu tt longan httnMỹ Phú (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp 4, X Mỹ Phú, H Thủ Thừa, Long An.
Điện thoại: 072 3525133


4myan tt longanMỹ An (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp 4, Mỹ An, Thủ Thừa, Long An.


3my an dtpm longanMỹ An (Điện Thờ Phật Mẫu) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp 4, Mỹ An, Thủ Thừa., Long An.


2binhan tt httn longanBình An (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Vàm Kinh, Bình An, Thủ Thừa, Long An.
Điện thoại: 072 3612095.


1binhan tt htcl longanBình An (Thánh Thất) / HT Chơn Lý

Địa chỉ: Ấp Vàm Kinh, Bình An, Thủ Thừa, Long An.
Điện thoại: 072 3864398


3VoCaTrang-tti-longanVõ Ca Tràng (Thánh Tịnh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: Ấp 2, X Thủy Tây, H Thạnh Hóa, Long An
Điện thoại: 072 3858256.


2ThanhPhu-bcd-longanThạnh Phú (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp Ông Hiếu, X Thạnh Phú, H Thạnh Hóa, Long An
Điện thoại: 072 3858586.


Bửu toà thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp rán vun nền đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mồng 9 tháng giêng năm Bính Dần

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Thánh Sở Cao Đài ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây