Thống Kê Newsletter
LƯỢT TRUY CẬP:
31573 lượt
TRỰC TUYẾN:
1 khách
SỐ THÁNH SỞ:
418 thánh sở

Tổng quan các địa phương
15PhuocmytrungPhước Mỹ Trung (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp Phước Lý, X Phước Mỹ Trung, H Mỏ Cày, Bến Tre
Điện thoại: 075 3668600.


14NhuanPhuTanNhuận Phú Tân (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp Giồng Nâu, X Nhuận Phú Tân, H Mỏ Cày, Bến Tre


13NhuanPhuTanNhuận Phú Tân (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Cầu Cống, X Nhuận Phú Tân, H Mỏ Cày, Bến Tre


12MinhHuuHuyenQuang2Minh Hữu Huyền Quang (Thánh Tịnh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: Ấp Tân Đức A, X Tân Bình, H Mỏ Cày, Bến Tre
Điện thoại: 075 3844711


11HuongMy-MoCayHương Mỹ (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp Thạnh Tây, X Hương Mỹ, H Mỏ Cày, Bến Tre
Điện thoại: 075 3684691.


10HueCanhDaiHuê Cảnh Đài (Thánh Tịnh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: Ấp Phú Đông 1, X An Định, H Mỏ Cày, Bến Tre
Điện thoại:. 075 3847109.


9DinhThuyĐịnh Thủy (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: X Định Thủy, H Mỏ Cày, Bến Tre


8DaPhuocHoiĐa Phước Hội (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: X Đa Phước Hội, H Mỏ Cày, Bến Tre


7DaPhuocHoiĐa Phước Hội (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: 77D ấp 4, TTr Mỏ Cày, H Mỏ Cày, Bến Tre


6CuuHueDaiCửu Huê Đài (Thánh Tịnh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: Ấp Tân Thành Hạ, X Tân Trung, H Mỏ Cày, Bến Tre
Điện thoại: 075 3849777.


Bửu toà thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp rán vun nền đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mồng 9 tháng giêng năm Bính Dần

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Thánh Sở Cao Đài ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây