Thống Kê Newsletter
LƯỢT TRUY CẬP:
31359 lượt
TRỰC TUYẾN:
1 khách
SỐ THÁNH SỞ:
418 thánh sở

Tổng quan các địa phương
5BachHoThienQuang2Bạch Hổ Thiên Quang (Thánh Tịnh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: Ấp 2, X Thạnh Hải, H Thạnh Phú, Bến Tre
Điện thoại: 075 3886022.


4AnThuan-ThanhPhuAn Thuận (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp 2, X An Thuận, H Thạnh Phú, Bến Tre
Điện thoại: 075.3668471


3AnThanh-ThanhPhuAn Thạnh (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: X An Thạnh, H Thạnh Phú, Bến Tre
Điện thoại: 0914709997.


2AnQui-ThanhPhuAn Qui (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp An Bình, X An Qui, H Thạnh Phú, Bến Tre
Điện thoại: 075 3668471.


1AnNhon-ThanhPhuAn Nhơn (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp 7, X An Nhơn, H Thạnh Phú, Bến Tre


20ThanhThoiThành Thới (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp Thới Hòa, X Thành Thới A, H Mỏ Cày, Bến Tre


19ThanhNgaiThạnh Ngãi (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp Ông Thung, X Thạnh Ngãi, H Mỏ Cày, Bến Tre
Điện thoại: 075 3668471.


18TanTrungTân Trung (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Tân Trung, X Tân Trung, H Mỏ Cày, Bến Tre
Điện thoại: 075 3849965.


17TanThanhBinhTân Thành Bình (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp Chợ Xếp, X Tân Thành Bình, H Mỏ Cày, Bến Tre
Điện thoại: 075 3840086


16TamThanhTâm Thành (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp Thới Hòa, X Thành Thới, H Mỏ Cày, Bến Tre
Điện thoại: 075 3848034.


Bửu toà thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp rán vun nền đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mồng 9 tháng giêng năm Bính Dần

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Thánh Sở Cao Đài ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây