Thống Kê Newsletter
LƯỢT TRUY CẬP:
34863 lượt
TRỰC TUYẾN:
1 khách
SỐ THÁNH SỞ:
418 thánh sở

Tổng quan các địa phương
15ThoiThanh2Thới Thạnh (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp 10, X Thới Thạnh, H Thạnh Phú, Bến Tre
Điện thoại: 075 3739647.


14ThapNguDaiQuang2Thập Ngũ Đài Quang (Thánh Tịnh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: Ấp 3, X Bình Thạnh, H Thạnh Phú, Bến Tre
Điện thoại: 075 3879911 – 0946719043.


13ThanhPhuThạnh Phú (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp 4, TTr Thạnh Phú, H Thạnh Phú, Bến Tre
Điện thoại: 075 3878565.


12ThanhPhongThạnh Phong (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: X Thạnh Phong, H Thạnh Phú, Bến Tre
Điện thoại: 075 3886492.


11ThanhMonThanh Môn (Thánh Tịnh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: Ấp 4, X Thạnh Phong, H Thạnh Phú, Bến Tre


10ThanhLongDienThanh Long Điện (Thánh Tịnh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: Ấp 4, X Giao Thạnh, H Thạnh Phú, Bến Tre
Điện thoại: 075 3876126.


9MyHung2Mỹ Hưng (Thánh Thất) – tên cũ TT Thạnh Phú / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp 6, X Mỹ Hưng, H Thạnh Phú, Bến Tre


8GiaoThanhGiao Thạnh (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp 3, X Giao Thạnh, H Thạnh Phú, Bến Tre
Điện thoại: 075 3876407.


7BinhThanhBình Thạnh (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp 3, X Bình Thạnh, H Thạnh Phú, Bến Tre
Điện thoại: 075 3878945.


6BachLongCungHoangBạch Long Cung Hoàng (Thánh Tịnh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: Ấp Mỹ, X Đại Điền, H Thạnh Phú, Bến Tre
Điện thoại: 075 3727387.


Bửu toà thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp rán vun nền đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mồng 9 tháng giêng năm Bính Dần

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Thánh Sở Cao Đài ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây