Thống Kê Newsletter
LƯỢT TRUY CẬP:
31385 lượt
TRỰC TUYẾN:
1 khách
SỐ THÁNH SỞ:
418 thánh sở

Tổng quan các địa phương
4HuyenUngTinhHuyền Ưng Tịnh (Thánh Tịnh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: Ấp 7, X Bình Hòa, H Giồng Trôm, Bến Tre


1BatBuuDien-GiongTromBát Bửu Điện (Thánh Tịnh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: Ấp 1, Bình Tiên 2, X Bình Hòa, H Giồng Trôm, Bến Tre
Điện thoại: 075 3892246


2AnTien-ChoLachAn Tiên (Thánh Tịnh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: Ấp Sơn Qui, X Sơn Định, H Chợ Lách, Bến Tre
Điện thoại: 075 3871826.


1AnPhuoc-ChoLachAn Phước (Thánh Tịnh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: Ấp Phụng Đức A, X Phú Phụng, H Chợ Lách. Bến Tre
Điện thoại: 075 3624014


20TuLongChauTứ Long Châu (Thánh Tịnh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: Ấp 5, X Tân Thạch, H Châu Thành, Bến Tre
Điện thoại: 075 3611390 – 0903786580.


14ThatLinhDaiThất Linh Đài (Thánh Tịnh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: Ấp Thạnh Hưng, X Tường Đa, H Châu Thành, Bến Tre


11LucDienDoThoLục Diện Đồ Thơ (Thánh Tịnh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ:X Quới Sơn, H Châu Thành, Bến Tre
Điện thoại: 075 3623730


8DieuTriCung-ChauThanh2Diêu Trì Cung (Thánh Tịnh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: Ấp Tiên Đông Vàm, X Tiên Thủy, H Châu Thành, Bến Tre
Điện thoại: 075 3626895.


7ToaNoiChanh-ChauMinhTòa Nội Chánh (Tòa Thánh Châu Minh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: Ấp Chánh, X Tiên Thủy, H Châu Thành, Bến Tre


8DieuTriCung-ChauThanhDiêu Trì Bửu Điện (Tòa Thánh Châu Minh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: Ấp Chánh, X Tiên Thủy, H Châu Thành, Bến Tre


Bửu toà thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp rán vun nền đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mồng 9 tháng giêng năm Bính Dần

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Thánh Sở Cao Đài ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây