Thống Kê Newsletter
LƯỢT TRUY CẬP:
31372 lượt
TRỰC TUYẾN:
1 khách
SỐ THÁNH SỞ:
418 thánh sở

Tổng quan các địa phương
14ThapNguDaiQuang2Thập Ngũ Đài Quang (Thánh Tịnh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: Ấp 3, X Bình Thạnh, H Thạnh Phú, Bến Tre
Điện thoại: 075 3879911 – 0946719043.


11ThanhMonThanh Môn (Thánh Tịnh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: Ấp 4, X Thạnh Phong, H Thạnh Phú, Bến Tre


10ThanhLongDienThanh Long Điện (Thánh Tịnh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: Ấp 4, X Giao Thạnh, H Thạnh Phú, Bến Tre
Điện thoại: 075 3876126.


6BachLongCungHoangBạch Long Cung Hoàng (Thánh Tịnh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: Ấp Mỹ, X Đại Điền, H Thạnh Phú, Bến Tre
Điện thoại: 075 3727387.


5BachHoThienQuang2Bạch Hổ Thiên Quang (Thánh Tịnh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: Ấp 2, X Thạnh Hải, H Thạnh Phú, Bến Tre
Điện thoại: 075 3886022.


12MinhHuuHuyenQuang2Minh Hữu Huyền Quang (Thánh Tịnh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: Ấp Tân Đức A, X Tân Bình, H Mỏ Cày, Bến Tre
Điện thoại: 075 3844711


10HueCanhDaiHuê Cảnh Đài (Thánh Tịnh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: Ấp Phú Đông 1, X An Định, H Mỏ Cày, Bến Tre
Điện thoại:. 075 3847109.


6CuuHueDaiCửu Huê Đài (Thánh Tịnh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: Ấp Tân Thành Hạ, X Tân Trung, H Mỏ Cày, Bến Tre
Điện thoại: 075 3849777.


5ChauLinhBatBuuChâu Linh Bát Bửu (Thánh Tịnh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: Ấp Ông Thung, X Thạnh Ngãi, H Mỏ Cày, Bến Tre
Điện thoại: 0984547838.


3BongHaiDaoBồng Hải Đảo (Thánh Tịnh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: Ấp Tân Hòa ngoài, X Tân phú Tây, H Mỏ Cày, Bến Tre
Điện thoại: 075 3840154.


Bửu toà thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp rán vun nền đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mồng 9 tháng giêng năm Bính Dần

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Thánh Sở Cao Đài ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây