Thống Kê Newsletter
LƯỢT TRUY CẬP:
31610 lượt
TRỰC TUYẾN:
1 khách
SỐ THÁNH SỞ:
418 thánh sở

Tổng quan các địa phương
2nhonninh tt httn longanNhơn Ninh (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Tân Long, Nhơn Ninh, Tân Thạnh, Long An


1hauthanhdong tt httnHậu Thạnh Đông (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Hậu Thạnh Đông, Huyện Tân Thạnh, Long An.


7rach chanh tt httn long anRạch Chanh (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Rạch Chanh, Lợi Bình Nhơn, Tân An, Long An.


6longantt tan an-httnLong An (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Thị xã Tân An, Long An.
Điện thoại: 072 3825696.


5longan dtpm tan anLong An (Điện Thờ Phật Mẫu) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Thị xã Tân An, Long An.
Điện thoại 072 3822394


4loibinhnhon tt httnLợi Bình Nhơn (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Ngãi Lợi A, Xã Lợi Bình Nhơn, Thị xã Tân An, Long An.


1mochoa tt-httnMộc Hóa (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, khu phố 1, Thị trấn Mộc Hóa, Huyện Mộc Hóa, Long An.
Điện thoại: 072 3842584.


7locgiang tt-httnLộc Giang (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp An Lộc, X Lộc Giang, H Đức Hòa, Long An.
Điện thoại: 072 3507696.


6hiephoatt-httnHiệp Hòa (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Hòa Bình 1, X Hiệp Hòa, H Đức Hòa, Long An.
Điện thoại: 072 3898154.


5hiephoa dtpm-httn longanHiệp Hòa (Điện Thờ Phật Mẫu) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Hòa Bình 1, X Hiệp Hòa, H Đức Hòa, Long An


Bửu toà thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp rán vun nền đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mồng 9 tháng giêng năm Bính Dần

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Thánh Sở Cao Đài ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây