Thống Kê Newsletter
LƯỢT TRUY CẬP:
34862 lượt
TRỰC TUYẾN:
1 khách
SỐ THÁNH SỞ:
418 thánh sở

Tổng quan các địa phương
8thuthua tt httnlonganThủ Thừa (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ : Ô 2, khu 3, Thị Trấn Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa, Long An.


6nhithanh tt httn longanNhị Thành (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp 3, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An.


5myphu tt longan httnMỹ Phú (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp 4, X Mỹ Phú, H Thủ Thừa, Long An.
Điện thoại: 072 3525133


4myan tt longanMỹ An (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp 4, Mỹ An, Thủ Thừa, Long An.


3my an dtpm longanMỹ An (Điện Thờ Phật Mẫu) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp 4, Mỹ An, Thủ Thừa., Long An.


2binhan tt httn longanBình An (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Vàm Kinh, Bình An, Thủ Thừa, Long An.
Điện thoại: 072 3612095.


1thanhphu-thanhhoa-longanThạnh Phú (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Cá Cỏ, X Thạnh Phú, Huyện Thạnh Hóa, Long An


4TanTru-tt-longanTân Trụ (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Thị Trấn Tân Trụ, Huyện Tân Trụ, Long An
Điện thoại: 072 3866960.


3tantru-dtpm-longanTân Trụ (Điện Thờ Phật Mẫu) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Thị Trấn Tân Trụ, Huyện Tân Trụ, Long An


3tanlap tt httn long anTân Lập (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp 6, Tân Lập, Tân Thạnh, Long An.


Bửu toà thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp rán vun nền đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mồng 9 tháng giêng năm Bính Dần

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Thánh Sở Cao Đài ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây