Thống Kê Newsletter
LƯỢT TRUY CẬP:
31387 lượt
TRỰC TUYẾN:
1 khách
SỐ THÁNH SỞ:
418 thánh sở

Tổng quan các địa phương
29Tankim-bcd-ttTân Kim (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc, Long An. thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo.
Điện thoại: 072 3893987.


28phuocvinhtay-tt-bcdPhước Vĩnh Tây (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Phước Vĩnh Tây, Huyện Cần Giuộc, Long An. thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo.
Điện thoại: 072 3876915.


27phuocvinhtay-nt-bcdPhước Vĩnh Tây (Nhà Tu) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: X Phước Vĩnh Tây, H Cần Giuộc, Long An


26phuocvinhdong-bcdPhước Vĩnh Đông (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp Lộc Bình, Xã Phước Vĩnh Đông, Huyện Cần Giuộc, Long An. Thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo.
Điện thoại: 072 3223260.


25phuocly-csptPhước Lý (cơ sở phước thiện) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp Phước Lý, X Phước Lý, H Cần Giuộc, Long An


24phuocly-bcdPhước Lý (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp Phước Lý, X Phước Lý, H Cần Giuộc, Long An
Điện thoại: 072 3892178.


22phuoclam-tt-bcdPhước Lâm (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: X Phước Lâm, H Cần Giuộc, Long An
Điện thoại: 072 3738350.


21phuoclam-nt-bcdPhước Lâm (Nhà Tu) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: X Phước Lâm, H Cần Giuộc, Long An


20phuoclai-bcd-aptanthanhPhước Lại (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp Tân Thanh, X Phước Lại, H Cần Giuộc, Long An


19phuoclai-apluy-bcdPhước Lại (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp Lũy, Xã Phước Lại, Huyện Cần Giuộc, Long An.


Bửu toà thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp rán vun nền đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mồng 9 tháng giêng năm Bính Dần

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Thánh Sở Cao Đài ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây