Thống Kê Newsletter
LƯỢT TRUY CẬP:
31385 lượt
TRỰC TUYẾN:
1 khách
SỐ THÁNH SỞ:
418 thánh sở

Tổng quan các địa phương
8nhutchanhtt-bcdNhựt Chánh (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp 6, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Long An
Điện thoại: 072 3634436


7myyentt-bcdMỹ Yên (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Số 38, lô 1, Ấp 6, Xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Long An
Điện thoại: 072 3648538


6longphutt-bcdLong Phú (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp Xóm Cống, xã Long Phú, Huyện Bến Lức, Long An
Điện thoại: 072 3817284


4longhieptt-bcdLong Hiệp (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An
Điện thoại: 072 3642416


1Anthanh-BenlucTTAn Thạnh (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp 7, X An Thạnh, H Bến Lức, Long An


5longdinhtt-bcdLong Định (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Long An
Điện thoại: 0907982276


9longhuudong nt-bcdLong Hựu Đông (Nhà Tu) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Xã Long Hựu Đông, Huyện Cần Đước, Long An


7longhuu tt-bcdLong Hựu (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp Đông, Xã Long Hựu Đông, Huyện Cần Đước, Long An
Điện thoại: 0723884208


6longhuu nt-bcdLong Hựu (Nhà tu) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp Long Hưng, Xã Long Hựu, Huyện Cần Đước, Long An
Điện thoại: 0723884208


Bửu toà thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp rán vun nền đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mồng 9 tháng giêng năm Bính Dần

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Thánh Sở Cao Đài ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây