Thống Kê Newsletter
LƯỢT TRUY CẬP:
31369 lượt
TRỰC TUYẾN:
1 khách
SỐ THÁNH SỞ:
418 thánh sở

Tổng quan các địa phương
Thập Ngũ Đài Quang (Thánh Tịnh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: Ấp 3, X Bình Thạnh, H Thạnh Phú, Bến Tre
Điện thoại: 075 3879911 – 0946719043.

14ThapNguDaiQuang 14ThapNguDaiQuang2


Bửu toà thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp rán vun nền đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mồng 9 tháng giêng năm Bính Dần

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Thánh Sở Cao Đài ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây