Thống Kê Newsletter
LƯỢT TRUY CẬP:
31553 lượt
TRỰC TUYẾN:
1 khách
SỐ THÁNH SỞ:
418 thánh sở

Tổng quan các địa phương
Thanh Phú Long (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành, Long An
Điện thoại: 0978454270.

Lược sử

1936: Thành lập thánh thất. Sáng lập: Giáo Sư Võ Thành Lê, Giáo Hữu Nguyễn Văn Chấp, Đỗ Văn Búp (quy thiên: 14-8 âm lịch). Hiến đất: Nguyễn Thị Nhu, Đoàn Thị Vàng. Đứng bộ: Ngọc Phối Sư Đoàn Văn Thức (thời gian 1972-1997).

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm

Thượng Giáo Sư Nguyễn Văn Quế (từ 1936); Giáo Hữu Thượng Lâu Thanh; Thái Giáo Hữu Nguyễn Văn Chấp; Ngọc Nghiệp Thanh;: Ngọc Phối Sư Đoàn Văn Thức (1972-1977).

Nhân sự 2000: Quyền Đầu Họ Đạo (từ 1977): Thái Lễ Sanh Trần Văn Sáu (sinh: 1919); Giúp Đầu Họ Đạo: Lễ Sanh Trần Thị Trường (sinh: 1928); Chánh Hội Trưởng: Lê Phát Thanh (sinh: 1924); Chánh Trị Sự nam: Ngọc Lễ Sanh Châu Văn Mảnh (sinh: 1931); Chánh Trị Sự nữ: Trần Thị Ý (sinh: 1938). Có 1 giáo hữu; 17 lễ sanh; 34 chức việc; 293 tín đồ.(*)

Ghi chú: (*) Chân thành cảm tạ hiền huynh Thái Lễ Sanh Trần Văn Sáu, Quyền Đầu Họ Đạo, tháng 6-2000 đã trợ giúp tài liệu.

Hình ảnh

13thanhphulong-bcd-tt


Bửu toà thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp rán vun nền đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mồng 9 tháng giêng năm Bính Dần

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Thánh Sở Cao Đài ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây