Thống Kê Newsletter
LƯỢT TRUY CẬP:
31596 lượt
TRỰC TUYẾN:
1 khách
SỐ THÁNH SỞ:
418 thánh sở

Tổng quan các địa phương
Thanh Minh Quang (Thánh Tịnh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: 54/327 đường Nguyễn Thông, P 3, Thị xã Tân An, Long An.
Điện thoại: 072 3553732.

9thanhminhquang tti longan

 

9thanhminhquang tti longan2


Bửu toà thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp rán vun nền đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mồng 9 tháng giêng năm Bính Dần

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Thánh Sở Cao Đài ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây