Thống Kê Newsletter
LƯỢT TRUY CẬP:
31552 lượt
TRỰC TUYẾN:
1 khách
SỐ THÁNH SỞ:
418 thánh sở

Tổng quan các địa phương
Phước Tân Hưng (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Xã Phước Tân Hưng, Huyện Châu Thành, Long An

Lược sử

22-6-1957 (25-5 Đinh Dậu): Thành lập thánh thất do đạo lịnh số 21/ĐL.
Sáng lập: Giáo Hữu Trần Văn Thâm; Lễ Sanh Lê Văn Hưu; và Chánh Trị Sự Lê Thị Phú. Hiến đất: Phật tử Trần Thị Khương, và Phối Sư Huỳnh Thị Bộn. Đứng bộ: Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương.

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm

1957-1958: Thái Giáo Hữu Trần Văn Thêm.
1959-1964: Ngọc Lễ Sanh Lê Văn Hưu.
1965-1966: Giáo Hữu Thượng Nguyên Thanh.
1966-1979: Thái Lễ Sanh Nguyễn Trung Tình.
1980-1987: Ngọc Giáo Hữu Lê Phát Vĩnh.
1988-1998: Trương Lễ Sanh Võ Văn Tiếu.

Nhân sự 2000: Quyền Đầu Họ Đạo (từ 1999): Ngọc Lễ Sanh Lê Văn Năm (sinh: 1910); Giúp Đầu Họ Đạo: Lễ Sanh Nguyễn Thị Mười, và Thái Lễ Sanh Lê Văn Hinh (sinh: 1910); Chánh Hội Trưởng: Ngọc Lễ Sanh Lê Văn My (sinh: 1940); Chánh Trị Sự nam: Lê Văn Phụ (sinh: 1950); Chánh Trị Sự nữ: Lê Thị Nho (sinh: 1940). Có 8 lễ sanh; 27 chức việc; 153 tín đồ.(*)

Ghi chú: (*)Chân thành cảm tạ hiền huynh Ngọc Lễ Sanh Lê Văn My, Chánh Hội Trưởng, ngày 09-7-2000 đã trợ giúp tài liệu.

Hình ảnh

11phuoctanhung-bcd-longan


Bửu toà thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp rán vun nền đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mồng 9 tháng giêng năm Bính Dần

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Thánh Sở Cao Đài ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây