Thống Kê Newsletter
LƯỢT TRUY CẬP:
31555 lượt
TRỰC TUYẾN:
1 khách
SỐ THÁNH SỞ:
418 thánh sở

Tổng quan các địa phương
16thuanmy-tt-bcd-longanThuận Mỹ (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp Bình An, X Thuận Mỹ, H Châu Thành, Long An
Điện thoại: 072 3214352.


15thatlinhdai-tti-longanThất Linh Đài (Thánh Tịnh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: Ấp Thạnh Hưng, X Tường Đa, H Châu Thành, Long An


14thanhphulong-httn-longanThanh Phú Long (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp 4, X Thanh Phú Long, H Châu Thành, Long An


13thanhphulong-bcd-ttThanh Phú Long (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành, Long An
Điện thoại: 0978454270.


12phuongquengocdai-longan-tthienPhương Quế Ngọc Đài (Thánh Tịnh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: Ấp Hội Xuân, TTr Tầm Vu, H Châu Thành, Long An
Điện thoại: 072 3887.871.


11phuoctanhung-bcd-longanPhước Tân Hưng (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Xã Phước Tân Hưng, Huyện Châu Thành, Long An


10phungaitri-tt-httn-longanPhú Ngãi Trị (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Phú Xuân, X Phú Ngãi Trị, H Châu Thành, Long An
Điện thoại: 072 3662854.


9ngoclongthanh-tti-longanNgọc Long Thành (Thánh Tịnh) / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: X Phú Ngãi Trị, H Châu Thành, Long An
Điện thoại: 072 3663243.


8longtri-httn-tt-longanLong Trì (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Long Thành, X Long Trì, H Châu Thành, Long An
Điện thoại: 072 3679149.


7hiepthanh-tt-bcd-longanHiệp Thạnh (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp 6, X Hiệp Thạnh, H Châu Thành, Long An
Điện thoại: 072 3672464.


Bửu toà thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp rán vun nền đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mồng 9 tháng giêng năm Bính Dần

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Thánh Sở Cao Đài ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây