Thống Kê Newsletter
LƯỢT TRUY CẬP:
31597 lượt
TRỰC TUYẾN:
1 khách
SỐ THÁNH SỞ:
418 thánh sở

Tổng quan các địa phương
9myhanhnamtt-bcdMỹ Hạnh Nam (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, H Đức Hòa, Long An.
Điện thoại: 072 3849193.


8myhanhbactt-bcdMỹ Hạnh Bắc (Thánh Thất): / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp Trấn Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, H Đức Hòa, Long An.
Điện thoại: 072 3849513


7locgiang tt-httnLộc Giang (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp An Lộc, X Lộc Giang, H Đức Hòa, Long An.
Điện thoại: 072 3507696.


6hiephoatt-httnHiệp Hòa (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Hòa Bình 1, X Hiệp Hòa, H Đức Hòa, Long An.
Điện thoại: 072 3898154.


5hiephoa dtpm-httn longanHiệp Hòa (Điện Thờ Phật Mẫu) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Hòa Bình 1, X Hiệp Hòa, H Đức Hòa, Long An


4Haunghia-longan1Hậu Nghĩa (Điện Thờ Phật Mẫu & Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ô 6, khu B, TTr Hậu Nghĩa, H Đức Hòa, Long An
Điện thoại: 072 3812321.


3duchoa-bcdĐức Hòa (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp Bình Tả, xã Đức Hòa, H Đức Hòa, Long An
Điện thoại: 072 3810336.


2duchoa-tt-httnĐức Hòa (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: 10 E, khu 5, TTr Đức Hòa, H Đức Hòa, Long An
Điện thoại: 072 3898154.


1anninhtay-duchoa-longan2An Ninh Tây (Thánh Thất) / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp An Hòa, X An Ninh Tây, H Đức Hòa, Long An
Điện thoại: 072 3853690.


17vinhcong-tt-bcdVĩnh Công (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp 3, X Vĩnh Công, H Châu Thành, Long An
Điện thoại: 072 3662990.


Bửu toà thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp rán vun nền đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mồng 9 tháng giêng năm Bính Dần

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Thánh Sở Cao Đài ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây