Thống Kê Newsletter
LƯỢT TRUY CẬP:
31381 lượt
TRỰC TUYẾN:
1 khách
SỐ THÁNH SỞ:
418 thánh sở

Tổng quan các địa phương
Mỹ Hạnh Nam (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, H Đức Hòa, Long An.
Điện thoại: 072 3849193.

Lược sử

Địa chỉ:Ấp mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo. Điện thoại: 072 3849193.
1971: Thành lập thánh thất.
Sáng lập: Thái Giáo Hữu Nguyễn Văn Inh (quy thiên: 20-9 âm lịch). Hiến đất: Thái Lễ Sanh Nguyễn Văn Huỳnh (quy thiên: 20-12 âm lịch). Đứng bộ: Ông Nguyễn Văn Chúc.

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm

1971-1976: Thái Giáo Hữu Nguyễn Văn Inh.

1977-1981: Thái Giáo Hữu Lê Văn Sua.

1982-1986: Ngọc Lễ Sanh Huỳnh Văn Bắc.

Nhân sự 2000: Quyền Đầu Họ Đạo (từ 1987): Thượng Lễ Sanh Nguyễn Văn Chúc (sinh: 1933); Giúp Đầu Họ Đạo: Thượng Lễ Sanh Huỳnh Văn Mĩa (sinh: 1941); Thượng Lễ Sanh Trương Văn Đức (sinh: 1936); Chánh Trị Sự nam: Lý Quới Thiên (sinh: 1938); Chánh Trị Sự nữ: Lê Thị Út (sinh: 1942). Có 11 giáo sư; 11 lễ sanh; 20 chức việc; 179 tín đồ.(*)

Ghi chú: (*)Chân thành cảm tạ hiền huynh Thượng Lễ Sanh Nguyễn Văn Chúc, Quyền Đầu Họ Đạo, ngày 28-6-2000 đã trợ giúp tài liệu.

Hình ảnh

9myhanhnamtt-bcd


Bửu toà thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp rán vun nền đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mồng 9 tháng giêng năm Bính Dần

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Thánh Sở Cao Đài ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây