Thống Kê Newsletter
LƯỢT TRUY CẬP:
31383 lượt
TRỰC TUYẾN:
1 khách
SỐ THÁNH SỞ:
418 thánh sở

Tổng quan các địa phương
Mỹ Hạnh Bắc (Thánh Thất): / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp Trấn Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, H Đức Hòa, Long An.
Điện thoại: 072 3849513

Lược sử

Địa chỉ: Ấp Trấn Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo. Điện thoại: 072 3849513.
1927: Thành lập thánh thất.

Sáng lập: Thượng Lễ Sanh Nguyễn Văn Mật (nơi sinh: xã Mỹ Hạnh).
1963-1965: Sửa chữa.

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm

Ngọc Lễ Sanh Nguyễn Văn Rình; Thái Giáo Sư Nguyễn Văn Mão; Thượng Lễ Sanh Nguyễn Văn Bổ.

2000: Có 450 tín đồ.(*)

Ghi chú: (*) Chân thành cảm tạ hiền huynh Ngọc Lễ Sanh Nguyễn Văn Hoằng đã trợ giúp tài liệu.

Hình ảnh

8myhanhbactt-bcd


Bửu toà thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp rán vun nền đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mồng 9 tháng giêng năm Bính Dần

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Thánh Sở Cao Đài ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây