Thống Kê Newsletter
LƯỢT TRUY CẬP:
31565 lượt
TRỰC TUYẾN:
1 khách
SỐ THÁNH SỞ:
418 thánh sở

Tổng quan các địa phương
Long Hựu (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp Đông, Xã Long Hựu Đông, Huyện Cần Đước, Long An
Điện thoại: 0723884208

Lược sử

Địa chỉ: Ấp Đông, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo.

Điện thoại: 072 3884208.

11-12-1935 (16-11 Ất Hợi): Thành lập thánh thất.

Sáng lập: Giáo Sư Lê Văn Tánh, và Giáo Sư Phạm Văn Triêm. Hiến đất: bà Trần Thị Dành.

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm

1935-1936: Thượng Giáo Hữu Trà Văn Trát.
1936-1938: Ngọc Giáo Hữu Cổ Văn Đặng.
1938-1939: Trương Giáo Hữu Nguyễn Văn Nghị.
1939-1958: Thái Giáo Hữu Nguyễn Văn Vi.
1958-1964: Thái Giáo Hữu Đào Văn Tá.
1964-1982: Thượng Giáo Hữu Trà Văn Trò.

Nhân sự 2000: Đầu Họ Đạo: Thượng Giáo Hữu Nguyễn Văn Giao (sinh 1918); Phó Đầu Họ Đạo: Ngọc Lễ Sanh Trần Văn Nơi (sinh 1923); Phó Đầu Họ Đạo: Giáo Hữu Đào Thị Êm (sinh 1932); Giúp Đầu Họ Đạo: Thái Lễ Sanh Nguyễn Văn Cánh (sinh 1926); Chánh Hội Trưởng: Ngọc Lễ Sanh Văn Long Hay (sinh 1926); Chánh Trị Sự nam: Tô Hồng Khoan; Chánh Trị Sự nữ: Hồ Thị Liếp. Có 3 giáo hữu; 36 lễ sanh; 46 chức việc; 1.393 tín đồ.(*)

Ghi chú: (*) Chân thành cảm tạ hiền huynh Thượng Giáo Hữu Nguyễn Văn Giao, Đầu Họ Đạo, ngày 18-5-2000 đã trợ giúp tài liệu.

Hình ảnh

7longhuu tt-bcd


Bửu toà thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp rán vun nền đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mồng 9 tháng giêng năm Bính Dần

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Thánh Sở Cao Đài ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây