Thống Kê Newsletter
LƯỢT TRUY CẬP:
31356 lượt
TRỰC TUYẾN:
1 khách
SỐ THÁNH SỞ:
418 thánh sở

Tổng quan các địa phương
Khánh Hậu (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp Dinh, Xã Khánh Hậu, Thị Xã Tân An, Long An.
Điện thoại: 072 3511753.

Lược sử

Địa chỉ: Ấp Dinh, xã Khánh Hậu, thị xã Tân An, tỉnh Long An, thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo. Điện thoại: 072 3511753.

1971: Thành lập thánh thất.
Sáng lập và hiến đất: Thượng Giáo Sư Trần Văn Thiệt.

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm
1985-1992: Thượng Giáo Sư Trần Văn Thiệt.
1992-1995: Thượng Giáo Hữu Đinh Văn Nam.

Nhân sự 2000: Đầu Họ Đạo (từ 1995): Thái Giáo Hữu Trần Văn Cang (70 tuổi); Phó Đầu Họ Đạo: Thái Lễ Sanh Lê Văn Nghiêm (60 tuổi); Chánh Hội Trưởng: Thái Lễ Sanh Nguyễn Văn Bá (71 tuổi); Chánh Trị Sự nam: Phùng Văn Hùng (52 tuổi). Có 1 giáo sư; 1 giáo hữu; 15 lễ sanh; 17 chức việc; 119 tín đồ.(*)

 
Ghi chú: (*) Chân thành cảm tạ hiền huynh Hội Trưởng Huỳnh Trung Lưu và hiền huynh Chánh Trị Sự Võ Bá Đảnh ngày 15-11-1998 đã trợ giúp tài liệu.

Hình ảnh

3khanh hau tt bcdlongan2

 

3khanh hau tt bcdlongan


Bửu toà thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp rán vun nền đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mồng 9 tháng giêng năm Bính Dần

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Thánh Sở Cao Đài ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây