Thống Kê Newsletter
LƯỢT TRUY CẬP:
31626 lượt
TRỰC TUYẾN:
1 khách
SỐ THÁNH SỞ:
418 thánh sở

Tổng quan các địa phương

Lời giới thiệu của bộ sách Các Thánh Sở Cao Đài

Bộ sách Các Thánh Sở Cao Đài này đã được chuẩn bị trong khoảng mười năm. Từ khi phát tâm sưu tầm hình ảnh và tiểu sử các thánh sở để tiến tới kết tập nên một bộ sách ảnh thể hiện tổng quan hầu hết cơ sở đạo Cao Đài trong cả nước, hai hiền hữu Đạt Truyền (Hà Văn Phủ) và Đạt Linh (Nguyễn Văn Tài) đã sát cánh nhau vượt qua nhiều trở ngại chủ quan và khách quan mới thu hoạch được những tư liệu tuy thô sơ nhưng rất có ý nghĩa.

Càng tiến hành, hai hiền hữu càng thấy tâm đạo của mình được củng cố,  và càng thêm tin tưởng những gì tích lũy sẽ rất hữu ích để phục vụ toàn đạo. Được thân hữu gần xa khuyến khích và tán trợ, lòng khiêm tốn trở thành lòng hiến dâng, hai hiền hữu đã đem hết công trình điền dã hiến tặng Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, là nơi cả hai luôn đặt đức tin kiên cố vào sứ mạng thống nhất tinh thần cho toàn Đạo.

Với sự cộng tác nhiệt tình của hiền hữu Huệ Khải (Lê Anh Dũng), những tập sách ảnh cho từng tỉnh, thành đã lần lượt hoàn tất. Các tập sách được nhóm biên soạn xem xét cẩn thận về nội dung lẫn kỹ thuật trình bày với định hướng đây là công trình giới thiệu khái quát các thánh sở Cao Đài ở từng địa phương trên cả ba miền đất nước.

Có thể xem các tập sách là tài liệu tra cứu đơn vị tôn giáo Cao Đài liệt kê theo từng hội thánh, tỉnh thành, quận huyện, và theo thứ tự ABC, với đầy đủ địa chỉ, số điện thoại và hình ảnh minh họa từng thánh sở. Trong khả năng cho phép nhóm biên soạn vẫn cố gắng cung cấp ở cuối một số tập sách lược sử các thánh sở, tuy chưa được trọn vẹn như hoài bão.

Bước đầu hoàn thành một công trình nào cũng không thể cầu toàn, hơn nữa đây là công trình đầu tiên rất hữu ích để giới trong và ngoài đạo Cao Đài tra cứu, sau khi xét duyệt, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý quyết đinh cho lần lượt xuất bản.

Với thiện chí xem bộ sách ảnh này như một phương tiện kết liên tình đồng Đạo, đồng Thầy vượt lên mọi sắc màu chi phái, Cơ Quan vững tin rằng Quý hội thánh, Quý thánh sở sẽ hoan hỷ cảm thông cho những sơ sót bất khả kháng, và nhiệt tình đóng góp tôn ý cao minh để giúp chúng tôi hoàn thiện bộ sách trong các lần in kế tiếp. Chúng tôi xin chân thành biết ơn và cảm tạ.

CQPTGLĐĐ, Mạnh Thu Mậu Tý (2008)

TM Ban Thường Vụ

Hiệp Lý Minh Đạo

Đạt Trí

 


Bửu toà thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp rán vun nền đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mồng 9 tháng giêng năm Bính Dần

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Thánh Sở Cao Đài ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây