Thống Kê Newsletter
LƯỢT TRUY CẬP:
31583 lượt
TRỰC TUYẾN:
1 khách
SỐ THÁNH SỞ:
418 thánh sở

Tổng quan các địa phương
Giao Thạnh (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp 3, X Giao Thạnh, H Thạnh Phú, Bến Tre
Điện thoại: 075 3876407.

Lược sử

Thành lập năm 1933. Sáng lập và hiến đất: Giáo Sư Phạm Công Kỳ, Giáo Hữu Đỗ Văn Giao (5.000m2). Họ đạo mua 4.000m2.

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm: Thượng Giáo Sư Phạm Công Kỳ (1933-1938), Ngọc Giáo Hữu Tống Phước Long (1939-1941), Ngọc Giáo Hữu Đỗ Văn Hai (1942-1945), Thái Giáo Hữu Nguyễn Văn Duy (1946-1949), Thái Giáo Hữu Nguyễn Văn Kiển (1950-1953), Ngọc Giáo Hữu Trần Văn Đốc (1954-1956), Thái Giáo Hữu Đinh Văn Ngọ (1956-1960), Thượng Giáo Hữu Lưu Văn Thêm (1961-1992).

Nhân sự (năm 2000): Thái Lễ Sanh Lê Văn Phẩm (Đầu Họ Đạo, 75 tuổi), Thái Lễ Sanh Lê Văn Nhung (Chánh Hội Trưởng, 70 tuổi), Thái Lễ Sanh Lê Văn Bực (Chánh Trị Sự nam, 48 tuổi).

Họ đạo có 1 giáo sư, 7 giáo hữu, 26 lễ sanh, 45 chức việc (nam 15, nữ 31).

Hình ảnh

8GiaoThanh


Bửu toà thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp rán vun nền đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mồng 9 tháng giêng năm Bính Dần

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Thánh Sở Cao Đài ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây