Thống Kê Newsletter
LƯỢT TRUY CẬP:
31365 lượt
TRỰC TUYẾN:
1 khách
SỐ THÁNH SỞ:
418 thánh sở

Tổng quan các địa phương

1. An Bình Tây (TT): Ấp 2, X An Bình Tây, H Ba Tri. [HT BCĐ]

2. An Định (TT): Ấp Phú Lợi Thượng, X An Định, H Mỏ Cày. [HT BCĐ]  075 3847160.

3. An Đức (TT): Ô 2 Trần Hưng Đạo, TTr Ba Tri, H Ba Tri. [HT BCĐ]

4. An Hiệp (TT): Ấp Hòa Thạnh, X An Hiệp, H Châu Thành. [HT BCĐ]

5. An Hiệp (TT): X An Hiệp, H Ba Tri. [HT BCĐ]

6. An Hóa (TT): Ấp 3, X An Hóa, H Châu Thành. [HT TN]

7. An Long Hóa Tự (TTi): Ấp cù lao Tiên Lợi, X Tiên Long, H Châu Thành. [HT TTh]  075 3622117.

8. An Ngãi Trung (TT): Ấp 2, X An Ngãi Trung, H Ba Tri. [HT BCĐ]

9. An Nhơn (TT): Ấp 7, X An Nhơn, H Thạnh Phú. [HT BCĐ]

10. An Phước (TTi): Ấp Phụng Đức A, X Phú Phụng, H Chợ Lách. [HT TTh] 075 3624014.

11. An Qui (TT): Ấp An Bình, X An Qui, H Thạnh Phú. [HT BCĐ]  075 3668471.

12. An Thạnh (TT): Ấp An Hòa, X An Thạnh, H Mỏ Cày. [HT BCĐ]

13. An Thạnh (TT): X An Thạnh, H Thạnh Phú. [HT BCĐ]  0914709997.

14. An Thuận (TT): Ấp 2, X An Thuận, H Thạnh Phú. [HT BCĐ] 075.3668471

15. An Thủy (TT): Ấp 8, X An Thủy, H Ba Tri. [HT BCĐ]  075 3856020.

16. An Tiên (TTi): Ấp Sơn Qui, X Sơn Định, H Chợ Lách. [HT TTh] 075 3871826.

17. Bạch Hổ Thiên Quang (TTi): Ấp 2, X Thạnh Hải, H Thạnh Phú. [HT TTh]  075 3886022.

18. Bạch Long Cung Hoàng (TTi): Ấp Mỹ, X Đại Điền, H Thạnh Phú. [HT TTh] 075 3727387.

19. Báo Ân Từ: trong Tòa Thánh Châu Minh. [HT TTh]

20. Bảo Thuận (TT): Ấp 3, X Bảo Thuận, H Ba Tri. [HT BCĐ] 075 3775027.

21. Bát Bửu Điện (TTi): Ấp 1, Bình Tiên 2, X Bình Hòa, H Giồng Trôm. [HT TTh] 075 3892246.

22. Bến Tre (Tòa Thánh): đường Trương Định, P 6, TX Bến Tre. [HT BCĐ ]  075 3822916.

23. Bình Hòa (TT): X Bình Hòa, H Giồng Trôm. [HT BCĐ]  075 3641354.

24. Bình Thạnh (TT): Ấp 3, X Bình Thạnh, H Thạnh Phú. [HT BCĐ]  075 3878945.

25. Bình Thới (TT): Ấp 1, X Bình Thới, H Bình Đại. [HT TN]  075 3891174.

26. Bồng Hải Đảo (TTi): Ấp Tân Hòa ngoài, X Tân phú Tây, H Mỏ Cày. [HT TTh]  075 3840154.

27. Cẩm Sơn (TT): Ấp Nhuận Trạch, X Cẩm Sơn, H Mỏ Cày. [HT BCĐ]  0987083029.

28. Châu Hòa (TT): Ấp Thới Hòa, X Châu Hòa, H Giồng Trôm. [HT BCĐ]  075 3651649.

29. Châu Hưng (TT): Ấp Hưng Chánh, X Châu Hưng, H Bình Đại [HT TN] 075 3745342.

30. Châu Linh Bát Bửu (TTi): Ấp Ông Thung, X Thạnh Ngãi, H Mỏ Cày. [HT TTh] 0984547838.

31. Châu Minh (Tòa Thánh): Ấp Chánh, X Tiên Thủy, H Châu Thành. [HT TTh]

32. Chợ Lách (TT): TTr Chợ Lách, H Chợ Lách. [HT TN]

33. Chơn lý Bình Thới (TT): Ấp 3, X Bình Thới, H Bình Đại. [HT Chơn Lý]  075 3851517.

34. Cửu Huê Đài (TTi): Ấp Tân Thành Hạ, X Tân Trung, H Mỏ Cày. [HT TTh]  075 3849777.

35. Diêu Trì Bửu Điện: Đường Trương Định, P 6, TX Bến Tre, Tòa Thánh Bến Tre. [HT BCĐ]

36. Diêu Trì Bửu Điện: trong Tòa Thánh Châu Minh. [HT TTh]

37. Diêu Trì Cung (TTi): Ấp Tiên Đông Vàm, X Tiên Thủy, H Châu Thành. [HT TTh]  075 3626895.

38. Đa Phước Hội (TT): 77D ấp 4, TTr Mỏ Cày, H Mỏ Cày. [HT TN]

39. Đa Phước Hội (TT): X Đa Phước Hội, H Mỏ Cày. [HT BCĐ]

40. Đầu Sư Đường: Đường Trương Định, P 6, TX Bến Tre, Tòa Thánh Bến Tre. [HT BCĐ]

41. Định Thủy (TT): X Định Thủy, H Mỏ Cày. [HT BCĐ]

42. Đông Cung Bạch Long (TTi): Ấp 5, X An Hòa Tây, H Ba Tri. [HT TTh]  075 3899136.

43. Giao Thạnh (TT): Ấp 3, X Giao Thạnh, H Thạnh Phú. [HT BCĐ]  075 3876407.

44. Hà Long Điện (TTi): Ấp 4, X Vang Quới Tây, H Bình Đại. [HT TTh]  075 3854236.

45. Hòa Nghĩa (TT): Ấp Bình Thạnh, X Hòa Nghĩa, H Chợ Lách. [HT BCĐ]  075 3710928.

46. Hòa Nghĩa (TT): Ấp Nhơn Phú, X Hòa Nghĩa, H Chợ Lách. [HT TN]

47. Huê Cảnh Đài (TTi): Ấp Phú Đông 1, X An Định, H Mỏ Cày. [HT TTh] 075 3847109.

48. Huyền Ưng Tịnh (TTi): Ấp 7, X Bình Hòa, H Giồng Trôm. [HT TTh]

49. Huỳnh Long Cung Điện (TTi): Ấp 6, X Bảo Thạnh, H Ba Tri. [HT TTh] ) 075 3881077.

50. Hưng Khánh Trung (TT): Ấp Thanh Trung, X Hưng Khánh Trung, H Chợ Lách. [HT BCĐ]

51. Hưng Nhượng (TT): Ấp 3, X Hưng Nhượng, H Giồng Trôm. [HT BCĐ] (tên cũ: Hiệp Hưng)

52. Hưng Phong (TT): Ấp 3, Cồn Ốc, X Hưng Phong, H Giồng Trôm. [HT BCĐ]

53. Hương Mỹ (TT): Ấp Thạnh Tây, X Hương Mỹ, H Mỏ Cày. [HT BCĐ]  075 3684691.

54. Hữu Định (TT): Ấp 1, X Hữu Định, H Châu Thành. [HT BCĐ]  075 3827677.

55. Hữu Định (TT): Ấp 4, X Hữu Định, H Châu Thành. [HT BCĐ]  075 3835664.

56. Linh Tiêu Điện (TTi): Ấp Chánh, X Phú Lễ, H Ba Tri. [HT TTh]  075 3760715.

57. Long Định (ĐTPM & TT): Ấp Long Quới, X Long Định, H Bình Đại [HTTN] (tên cũ : TT Long Thạnh)  075 3746273.

58. Long Hòa (TT): Ấp 3, X Long Hòa, H Bình Đại. [HT BCĐ] (họ đạo An Hóa) ) 075 38853986.

59. Long Thới (TT): Ấp An Thạnh, X Long Thới, H Chợ Lách. [HT BCĐ]  075 3875967.

60. Lộc Thuận (TT): Ấp 7, X Lộc Thuận, H Bình Đại. [HT Cao Đài Việt Nam Bình Đức]

61. Lục Diện Đồ Thơ (TTi): Ấp 3, X Quới Sơn, H Châu Thành. [HT TTh] 075 3623730.

62. Lương Phú (TT): Ẩp 3, X Lương Phú, H Giồng Trôm. [HT BCĐ]  075 3863236.

63. Minh Hữu Huyền Quang (TTi): Ấp Tân Đức A, X Tân Bình, H Mỏ Cày. [HT TTh]  075 3844711.

64. Mười hai phòng tịnh thượng thừa nữ: Đường Trương Định, P 6, TX Bến Tre, Tòa Thánh Bến Tre. [HT BCĐ]

65. Mỹ An (TT): Ấp Mỹ An, X Mỹ Thạnh An, TX Bến Tre. [HT BCĐ ] (tên cũ: TT Mỹ Thạnh An)  075 3819543.

66. Mỹ Hòa (TT): Ấp Xóm Mới, X Mỹ Hòa, H Ba Tri. [HT TN] ) 075 3858377.

67. Mỹ Hưng (TT): Ấp 6, X Mỹ Hưng, H Thạnh Phú. [HT BCĐ] (tên cũ: TT Thạnh Phú, lập năm 1972)

68. Mỹ Nhơn (TT): Ấp Nhơn Quới, X Mỹ Nhơn, H Ba Tri. [HT BCĐ]  075 3888678.

69. Mỹ Thạnh (TT): Ấp Căn Cứ, X Mỹ Thạnh, H Giồng Trôm. [HT TN]  075 3862824.

70. Mỹ Thạnh (TT): Ấp Nghĩa Huấn, X Mỹ Thạnh, H Giồng Trôm. [HT BCĐ]

71. Mỹ Thạnh (TT): X Mỹ Thạnh, H Ba Tri. [HT BCĐ]

72. Ngọc Huệ Quang (TTi): Ấp 4, X Phú Long, H Bình Đại. [HT TTh]  0986946663.

73. Ngũ Long Môn (TTi): Ấp 3, X Bình Thới, H Bình Đại. [HT TTh]  075 3897392.

74. Nhà tu thượng thừa nữ: Đường Trương Định, P 6, TX Bến Tre, Tòa Thánh Bến Tre. [HT BCĐ]

75. Nhà tu trung thừa nam: Đường Trương Định, P 6, TX Bến Tre, Tòa Thánh Bến Tre. [HT BCĐ]

76. Nhà tu trung thừa nữ: Đường Trương Định, P 6, TX Bến Tre, Tòa Thánh Bến Tre. [HT BCĐ]

77. Nhuận Phú Tân (TT): Ấp Cầu Cống, X Nhuận Phú Tân, H Mỏ Cày. [HT TN]

78. Nhuận Phú Tân (TT): Ấp Giồng Nâu, X Nhuận Phú Tân, H Mỏ Cày. [HT BCĐ]

79. Phong Mỹ (TT): Ấp 4, X Phong Mỹ, H Giồng Trôm. [HT BCĐ]  075 3896854.

80. Phong Nẫm (TT): Ấp 2, X Phong Nẫm, H Giồng Trôm. [HT BCĐ]  075 3862438.

81. Phú Lễ (TT): Ấp 3, X Phú Lễ, H Ba Tri. [HT BCĐ]

82. Phú Ngãi (TT): Ấp 2, X Phú Ngãi, H Ba Tri. [HT BCĐ]

83. Phú Phụng (TT): X Phú Phụng, H Chợ Lách. [HT TN]

84. Phú Thuận (TT): Ấp Phú Hưng, X Phú Thuận, H Bình Đại. [HT TN]  075 3745092.

85. Phước Mỹ Trung (TT): Ấp Phước Lý, X Phước Mỹ Trung, H Mỏ Cày. [HT BCĐ]  075 3668600.

86. Phước Tuy (TT): Ấp Phước Thới, X Phước Tuy, H Ba Tri. [HT BCĐ]  075 3858892.

87. Qui Thiện (TTi): Ấp 6, X An Thủy, H Ba Tri. [HT TTh]  075 3856334.

88. Tâm Thành (TT): Ấp Thới Hòa, X Thành Thới, H Mỏ Cày. [HT BCĐ]  075 3848034.

89. Tân Phú (TT): Ấp Mỹ Phú, X Tân Phú, H Châu Thành. [HT BCĐ]  075 3620816.

90. Tân Thạch (TT): X Tân Thạch, H Châu Thành. [HT BCĐ]  075 3860518.

91. Tân Thanh (TT): Ấp Tân Thuận, X Tân Thanh, H Giồng Trôm. [HT BCĐ]

92. Tân Thành Bình (TT): Ấp Chợ Xếp, X Tân Thành Bình, H Mỏ Cày. [HT BCĐ]  075 3840086.

93. Tân Thủy (TT): Ấp 2, X Tân Thủy, H Ba Tri. [HT BCĐ]

94. Tân Trung (TT): Ấp Tân Trung, X Tân Trung, H Mỏ Cày. [HT TN]  075 3849965.

95. Tân Xuân (TT): Ấp 5, X Tân Xuân, H Ba Tri. [HT BCĐ]  075 3858755.

96. Tây Cung Hắc Hổ (TTi): Ấp Xóm Mới, X Mỹ Hòa, H Ba Tri. [HT TTh] 075 3888547.

97. Tây Tông Vô Cực Cung (TTi): Ấp Phú Chánh, X Phú Hưng, TX Bến Tre. [HT TTh]  075 3819843.

98. Thanh Long Điện (TTi): Ấp 4, X Giao Thạnh, H Thạnh Phú. [HT TTh]  075 3876126.

99. Thanh Môn (TTi): Ấp 4, X Thạnh Phong, H Thạnh Phú. [HT TTh]

100. Thành Thới (TT): Ấp Thới Hòa, X Thành Thới A, H Mỏ Cày. [HT BCĐ]

101. Thạnh Ngãi (TT): Ấp Ông Thung, X Thạnh Ngãi, H Mỏ Cày. [HT BCĐ] 075 3668471.

102. Thạnh Phong (TT): X Thạnh Phong, H Thạnh Phú. [HT BCĐ]  075 3886492.

103. Thạnh Phú (TT): Ấp 4, TTr Thạnh Phú, H Thạnh Phú. [HT TN]  075 3878565.

104. Thạnh Phước (TT): Ấp 4, X Thạnh Phước, H Bình Đại. [HT BCĐ]  075 3884580. (tên cũ: TT Thạnh Tân)

105. Thập Ngũ Đài Quang (TTi): Ấp 3, X Bình Thạnh, H Thạnh Phú. [HT TTh]  075 3879911 – 0946719043.

106. Thất Linh Đài (TTi): Ấp Thạnh Hưng, X Tường Đa, H Châu Thành. [HT TTh] (hoại 1972)

107. Thị Trấn Chợ Lách (TT): Ấp Bình An A, TTr Chợ Lách. [HT BCĐ] (Tên cũ: TT Sơn Định)  075 3871042.

108. Thiên Môn Tịnh Thánh (TTi): Ấp 3, X Thạnh Trị, H Bình Đại. [HT TTh]  075 3891325 – 0984560409.

109. Thới Lai (TT): Ấp 3, X Thới Lai, H Bình Đại. [HT TN]  075 3749532.

110. Thới Thạnh (TT): Ấp 10, X Thới Thạnh, H Thạnh Phú. [HT BCĐ]  075 3739647.

111. Thừa Đức (TT): Ấp Thừa Trung, X Thừa Đức, H Bình Đại. [HT TN]

112. Tiên Long (TT): Ấp Tiên Đông, X Tiên Long, H Châu Thành. [HT TN]

113. Tiên Long (TT): Ấp Tiên Hưng, X Tiên Long, H Châu Thành. [HT BCĐ]  075 3867907.

114. Tiên Thủy (ĐTPM TT): Ấp Chánh, X Tiên Thủy, H Châu Thành. [HT TN]  075 3623084 – 075 3868187.

115. Tiên Thủy (TT): Ấp Chánh, X Tiên Thủy, H Châu Thành. [HT TN] ) 075 3623084 – 075 3868187.

116. Tiên Thủy (TT): Ấp Tiên Đông Thượng, X Tiên Thủy, H Châu Thành. [HT BCĐ]

117. Tịnh Xá: Đường Trương Định, P 6, TX Bến Tre, Tòa Thánh Bến Tre. [HT BCĐ]

118. Tòa Nội Chánh: Tòa Thánh Châu Minh. [HT TTh]

119. Trường Qui Phú Long: Ấp 2, X Phú Long, H Bình Đại. [HT Cao Đài Việt Nam Bình Đức]

120. Tứ Long Châu (TTi): Ấp 5, X Tân Thạch, H Châu Thành. [HT TTh] ) 075 3611390 – 0903786580.

121. Vang Quới Đông (TT): Ấp Vĩnh Trung, X Vang Quới Đông, H Bình Đại. [HT TN]  075 3223984.

122. Vĩnh Hòa (TT): Ấp 4, X Vĩnh Hòa, H Ba Tri. [HT BCĐ]  075 38859788.

 


Bửu toà thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp rán vun nền đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mồng 9 tháng giêng năm Bính Dần

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Thánh Sở Cao Đài ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây