Thống Kê Newsletter
LƯỢT TRUY CẬP:
31352 lượt
TRỰC TUYẾN:
1 khách
SỐ THÁNH SỞ:
418 thánh sở

Tổng quan các địa phương
Bình Tịnh (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp Bình Thạnh, Bình Tịnh, Tân Trụ, Long An.
Điện thoại: 072 3245744.

Lược sử

Địa chỉ: Ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo.

Điện thoại: 072 3245744.

20-11-1971 (03-10 Tân Hợi): Thánh thất thành lập do đạo lịnh số 50/NV/ĐL.

 
Sáng lập: Thái Giáo Sư Võ Văn Chiểu. Hiến đất: Giáo Hữu Châu Văn Dần.

 
Đầu Họ Đạo tiền nhiệm
1974: Thái Giáo Sư Võ Văn Chiểu.

 
Nhân sự 2000: Đầu Họ Đạo: Thái Giáo Sư Võ Văn Chiểu (sinh: 1925); Phó Đầu Họ Đạo: Ngọc Giáo Hữu Võ Văn Nghề (sinh: 1915); Giúp Đầu Họ Đạo: Thượng Lễ Sanh Nguyễn Văn Mạng (sinh: 1942), và Lễ Sanh Đoàn Thị Ngạnh (sinh: 1925); Chánh Hội Trưởng: Thượng Lễ Sanh Võ Văn Vịnh (sinh: 1926); Chánh Trị Sự nam: Thượng Lễ Sanh Nguyễn Văn Đành (sinh: 1948); Chánh Trị Sự nữ: Lễ Sanh Phan Thị Hai (sinh: 1927). Có 1 giáo sư; 1 giáo hữu; 28 lễ sanh; 45 chức việc; 223 tín đồ.(*)

 
Ghi chú: (*) Chân thành cảm tạ hiền huynh Thái Giáo Sư Võ Văn Chiểu, Đầu Họ Đạo, ngày 01-7-2000 đã trợ giúp tài liệu.

 

Hình ảnh

1binhtinh tt tan tru longan bcd


Bửu toà thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp rán vun nền đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mồng 9 tháng giêng năm Bính Dần

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Thánh Sở Cao Đài ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây