Thống Kê Newsletter
LƯỢT TRUY CẬP:
31354 lượt
TRỰC TUYẾN:
1 khách
SỐ THÁNH SỞ:
418 thánh sở

Tổng quan các địa phương
Bình Lập (Thánh Thất) / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: số 146 Đường Nguyễn Thông, phường 3, Thị xã Tân An, Long An.

Lược sử

Số 146 Nguyễn Thông, phường 3, thị xã Tân An, tỉnh Long An, thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo.
1950: Thành lập thánh thất.

 
Sáng lập: Giáo Sư Trần Văn Thâu (quy thiên: 14-8 âm lịch). Hiến đất: Lễ Sanh Trần Văn Đương.

 
Đầu Họ Đạo tiền nhiệm
Giáo Hữu Thái Niên Thanh, Ngọc Giáo Hữu Đoàn Văn Chụp, Ngọc Giáo Hữu Mai Văn Bền, Ngọc Giáo Hữu Nguyễn Văn Giáo, Giáo Hữu Thái Quảng Thanh, Thái Giáo Hữu Đoàn Văn Báo.
1975: Ông Nguyễn Tấn Thắng.

 
Nhân sự 2000: Giúp Đầu Họ Đạo: Thái Lễ Sanh Phạm Văn Mua (73 tuổi); Chánh Hội Trưởng: Thái Lễ Sanh Mai Văn Trân (73 tuổi); Chánh Trị Sự nam: Thái Lễ Sanh Đoàn Tường Phước (60 tuổi); Chánh Trị Sự nữ: Nguyễn Thị Đường (53 tuổi). Có 1 giáo hữu; 16 lễ sanh; 11 chức việc; 269 tín đồ.

Hình ảnh

1 binhlaptt-longan-bcd

 

 

 

1 binhlaptt-longan-bcd2


Bửu toà thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp rán vun nền đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mồng 9 tháng giêng năm Bính Dần

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Thánh Sở Cao Đài ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây