Thống Kê Newsletter
LƯỢT TRUY CẬP:
107928 lượt
TRỰC TUYẾN:
1 khách
SỐ THÁNH SỞ:
418 thánh sở

Tổng quan các địa phương
8thuthua tt httnlonganThánh Thất Thủ Thừa / HT Tây Ninh

Địa chỉ : Ô 2, khu 3, Thị Trấn Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa, Long An.


7 thuthua tt htcl longan1Thánh Thất Thủ Thừa / HT Chơn Lý

Địa chỉ: Ấp 11, Thị Trấn Thủ Thừa, Long An.
Điện thoại: 072 3864749 – 072 3864348


6nhithanh tt httn longanThánh Thất Nhị Thành / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp 3, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An.


5myphu tt longan httnThánh Thất Mỹ Phú / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp 4, X Mỹ Phú, H Thủ Thừa, Long An.
Điện thoại: 072 3525133


4myan tt longanThánh Thất Mỹ An / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp 4, Mỹ An, Thủ Thừa, Long An.


3my an dtpm longanĐiện Thờ Phật Mẫu Mỹ An / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp 4, Mỹ An, Thủ Thừa., Long An.


2binhan tt httn longanThánh Thất Bình An / HT Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Vàm Kinh, Bình An, Thủ Thừa, Long An.
Điện thoại: 072 3612095.


1binhan tt htcl longanThánh Thất Bình An / HT Chơn Lý

Địa chỉ: Ấp Vàm Kinh, Bình An, Thủ Thừa, Long An.
Điện thoại: 072 3864398


3VoCaTrang-tti-longanThánh Tịnh Võ Ca Tràng / HT Tiên Thiên

Địa chỉ: Ấp 2, X Thủy Tây, H Thạnh Hóa, Long An
Điện thoại: 072 3858256.


2ThanhPhu-bcd-longanThánh Thất Thạnh Phú / HT Ban Chỉnh Đạo

Địa chỉ: Ấp Ông Hiếu, X Thạnh Phú, H Thạnh Hóa, Long An
Điện thoại: 072 3858586.


Bửu toà thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp rán vun nền đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mồng 9 tháng giêng năm Bính Dần

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Thánh Sở Cao Đài ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây